Hva gjør vi?

Vi tilbyr offshore forsyningsskipstjenester tilknyttet til lete-, konstruksjons-, produksjons-, og nedbyggingsfasene innen oljevirksomheten.

Hovedmarkedet for våre operasjoner er Nordsjøen, det nordlige Atlanterhavet og de arktiske strøk. I tillegg har vi en internasjonal fordel ved å ha flere søsterorganisasjoner som dekker markedene i Sørøst Asia, Brasil, India, Vest-Afrika og Mexico.

Vi ønsker å ivareta våre befrakteres behov ved å tilby riktige fartøy til de rette markedene ved hjelp av kontraktsløsninger som sikrer både pålitelige, langsiktige og gode relasjoner.

Vi kan tilby mye erfaring med kortsiktig spot-arbeid, lange kontrakter samt skreddersydde ramme-avtaler. Videre kan vi bygge nye eller tilpasse eksisterende skip etter befrakters ønske og behov.

Vi er alltid åpne for innspill og ideer og ingen utfordring er for stor!