Markedsføring og befraktning

North Pomor-101

Vi tilbyr maritime tjenester i tilknytning til lete-, konstruksjons, produksjons, og nedbyggingsfasene innen oljevirksomheten. Hovedmarkedet for våre operasjoner er Nordsjøen, men vi har også betydelige operasjoner i Sør Øst Asia, Brasil, India, Vest Afrika og Mexico.

Vi ønsker å ivareta våre kunders behov ved å tilby de beste fartøy og kontraktsløsninger på en måte som sikrer langsiktige og gode relasjoner.

Vi tilbyr:

  • Spot avtaler
  • Time charter avtaler
  • Ramme avtaler