Mennesket i fokus

Vi har for tiden drift og bemanning på 5 skip, alle offshore servicefartøy.Våre fartøyer er bemannet med høyt kvalifiserte sjøfolk med lang erfaring innen offshore, og mannskapet om bord på våre fartøy er rederiets viktigste ressurs og våre beste ambassadører.

Vi legger stor vekt på at vi skal ha et stabilt og godt kvalifisert mannskap ombord på våre båter. Vi anser dette som en av de aller viktigste suksessfaktorer innen rederidrift. Vi rekrutterer fra hele Norge, og har i dag ca 200 personer ansatt på land og sjø. Våre fartøy er NOR registrert og seiler på NOR betingelser.

Samtidig har vi et nytt fartøy under bygging og er ventet levert fra Simek, Flekkefjord januar 2017.

Alle våre fartøy har installert internett om bord med tilgang for alle ansatte, IP telefon og velutstyrte trimrom.