KVALITET – HMS – YTRE MILJØ.

Med tradisjoner som bygger på Sea Truck Shipping og går tilbake til 1972, er Gulfmark AS et av det eldste rederiene innen offshore forsyningstjeneste.


Selskapets målsetning er å drive flåten i samsvar med alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter, men like viktig er å operere og vedlikeholde fartøyene til de høyeste standarder for godt sjømannskap.

Hensikten med vårt ledelsessystem.

 • Etterleve våre verdier.
 • Forebygge helseskader.
 • Sikre høy vedlikeholdsstandard for systematisk redusere utslipp og forbruk.
 • unngå skade og tap av liv samt opprettholde et sikkert arbeidsmilø
 • unngå skade på miljøet, særlig det maritime miljø samt forhindre forurensning
 • unngå skade på og tap av materielle verdier
 • sikre at alle ledere og ansatte har kunnskap og handler i henhold til vår helse-, sikkerhets- og miljøpolitikk og mål, samt relevante lover og regler
 • unngå avvik og ikke planlagt hendelser gjennom systematisk preventive og korrigerende tiltak
 • sikre at våre kunder har tiltro til oss som et pålitelig tjenesteytende selskap og at deres krav blir overholdt
 • sikre selskapets økonomi

Vår filosofi er:

 • god sikkerhet og kvalitet gir gode driftsresultater
 • dårlig sikkerhet og kvalitet  gir dårlige driftsresultater