Strategi

Gulfmark AS er et uavhengig driftsselskap, eid av GulfMark Offshore Inc. Vår strategi er å være en kvalitetsoperatør av offshore service fartøyer.

Våre oppdragsgivere er i tillegg til vår eier også selskaper som investerer i offshore segmentet.
Drift av fartøyer for andre eiere er basert på objektivitet, uavhengighet og innsyn.