Mennesket i fokus

Vi har for tiden drift og bemanning på 5 skip, alle offshore servicefartøy.Våre fartøyer er bemannet med høyt kvalifiserte sjøfolk med lang erfaring innen offshore, og mannskapet om bord på våre fartøy er rederiets viktigste ressurs og våre beste ambassadører.

Vi legger stor vekt på at vi skal ha et stabilt og godt kvalifisert mannskap ombord på våre båter. Vi anser dette som en av de aller viktigste suksessfaktorer innen rederidrift. Vi rekrutterer fra hele Norge, og har i dag ca 140 personer ansatt på land og sjø. Våre fartøy er NOR og NIS registrerte og skandinavisk mannskap seiler på NOR betingelser.

Alle våre fartøy har installert internett om bord med tilgang for alle ansatte, IP telefon og velutstyrte trimrom.