Opplæringsstillinger

Lærling

Vi har et godt utviklet opplæringsprogram om bord. På hvert skip har vi minimum 2 opplæringsstillinger til enhver tid. Hovedsakelig innenfor fagene matros, motormann og elektriker, men også kokkelærlinger er representert. I tillegg til lærlinger har vi også kadettstillinger både i maskin og på dekk.


Inntak av opplæringsstillinger skjer fortrinnsvis via Maritimt Opplæringskontor.

Majoriteten av våre kadetter har vi gitt tilbud om å fortsette i sertifikatpliktig stilling i rederiet etter endt kadett tid om bord.

For ytterligere informasjon om opplæringsstillinger i Gulfmark AS kan Jorunn Karin Gramstad kontaktes på epost jorunn(AT)gulfmark.com