HAR DU DET SOM BEHØVES FOR Å BLI EN AV OSS?

Følgende kvalifikasjonskrav er minimum for ansettelse i Gulfmark AS. Rederiet driver både ekstern og intern videreopplæring, og alle ansatte må være villige til å gå på angitte kurs/seminar i sine fri-perioder. Dette for å øke kompetansen til alle våre seilende.

Stilling

Kompetansekrav

Kaptein

Dekksoffiser kl. 1 sertifikat, minimum ett års fartstid som overstyrmann på forsyningsskip,
gyldig helseattest, videregående sikkerhetskurs (tidligere IMO80) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk
med særlige sikringsplikter, GOC sertifikat, BRM og ECDIS/AIS.
DP sertifikat ved ansettelse på båter i selskapet som er utstyrt med dette.

Overstyrmann

Dekksoffiser kl. 2 sertifikat, minimum ett års fartstid som 1. styrmann på forsyningsskip,
gyldig helseattest, videregående sikkerhetskurs (tidligere IMO80) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk
med særlige sikringsplikter, GOC sertifikat, BRM og ECDIS/AIS.
DP sertifikat ved ansettelse på båter i selskapet som er utstyrt med dette.

1. styrmann

Dekksoffiser kl. 3 sertifikat, gyldig helseattest, videregående sikkerhetskurs (tidligere IMO80) samt
ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter, GOC sertifikat, BRM og ECDIS/AIS.

Maskinsjef

Maskinsoffiser kl. 1 sertifikat, minimum to års fartstid som maskinsjef på ulike fartøy eller
som 1. maskinist på forsyningsfartøy, gyldig helseattest, videregående sikkerhetskurs (tidligere IMO80)
samt ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

1. maskinist

Maskinoffiser kl. 2 sertifikat, erfaring som maskinoffiser, gyldig helseattest, videregående sikkerhetskurs
(tidligere IMO80) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

2. maskinist

Maskinoffiser kl. 4 sertifikat, gyldig helseattest, videregående sikkerhetskurs (tidligere IMO80) samt
ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Elektriker

Skipselektriker sertifikat (Fagbrev gruppe L samt maritim modul), erfaring fra arbeid som skipselektriker
evt. lignende arbeid inkludert 6 måneders fartstid på skip, gyldig helseattest, grunnleggende sikkerhetskurs
(tidligere IMO60) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Kokk

Kokkesertifikat (fagbrev som kokk), erfaring fra arbeid som skipskokk, gyldig
helseattest, grunnleggende sikkerhetskurs (tidligere IMO60) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk med
særlige sikringsplikter.

Matros

Fagbrev som matros  eller minimum 36 måneder fartstid på skip, gyldig
helseattest, grunnleggende sikkerhetskurs (tidligere IMO60) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk med
særlige sikringsplikter.

Kadett

Vitnemål høyere utdanning fra Fagskole eller Høgskole, gyldig
helseattest, grunnleggende sikkerhetskurs (tidligere IMO60) samt ferdighetssertifikat for sjøfolk med
særlige sikringsplikter.