Gulfmark AS

Gulfmark AS er et selskap som eier og drifter offshorefartøyer, hovedsaklig i Nordsjøen, men også med en omfattende internasjonal virksomhet

Våre fartøy typer er

  • Platform Supply Vessels
  • Anchor Handling Vessels
  • Multy Purpose Vessels

Vår organisasjon ivaretar alle driftsfunksjoner som befraktning, teknisk drift, bemanning og økonomi/regnskap. Flåten er for tiden 6 fartøyer.